Pod izrazom “magija” razumejo številne sekte in religije le črno spretnost,
čarovništvo ali zarote s pomočjo črnih sil. Zato ni presenetljivo, da večino

ljudi zgrabi nekakšen strah že od omembi besede magija. Iluzionisti,
čarovniki in šarlatani so ta izraz omadeževali in v takšnih razmerah ni
presenetljivo, da je večina na magijsko znanje gledala nekoiko skeptično.
Toda celo v najbolj oddaljeni preteklosti so imeli MAGA za enega izmed

najvišjih adeptov (posvečenih) in morda bi bilo dobro poznati dejstvo,
da tudi sama beseda magija izvira iz besede mag. Tako imenovani vrači
nikakor niso bili iniciati (vpeljani v skrivnosti), temveč zgolj posnemovalci
misterijev. Svoje sebične cilje so želeli doseči z lažmi in prevarami tako,
da so se zanašali na znanje, deloma pa tudi na lahkovernost posameznikov
ali celotne družbe. Resnični magi so takšne pristope vedno prezirali.

V resnici je magija sveta znanost in je v dejanskem smislu vsota vseh znanj,
saj uči, kako spoznavati in uporabiti najvišje zakonitosti. Med magijo in
različnimi oblikami mistike ni nobene razlike. Vsaka prava iniciacija (posvetitev),
temelji na istih pravilih in načelih, ne glede na to, za kakšno vrsto mističnega
vedénja gre.

Glede na univerzalno polarnost zakonov dobrega in zla, aktivnega in pasivnega,
ter svetlobe in sence, lahko vsaka znanost služi tako v dobre, kot v slabe namene.
Vzemimo na primer nož, t.j. predmet, ki bi v bistvu moral služiti zgolj za rezanje kruha,
v rokah morilca, pa lahko postane nevarno orožje. Vse je odvisno od značaja posameznika.
To načelo velja na vseh področjih okultnih ved.

Advertisements